Applikation för mobil inventering av hållplatser

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/156039
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Applikation för mobil inventering av hållplatser
Authors: GUDMUNDSSON, STEFAN
Abstract: Detta examensarbete visar på hur ett mobilanpassat och webbaserat inventeringssystem för busshållplatser kan se ut och fungera. Projektets mål var att ta fram en lätthanterlig och snabb lösning för att ute i fält kunna fylla i efterfrågad information om hållplatsen enligt ett formulär och sedan överföra informationen till en central server. Det unika med detta arbetet var att med ett webbgränssnitt hitta lämpliga lösningar för att ange hållplatsens position samt att designa gränssnittet för användning på en smartphone. Systemet bygger på en rad olika tekniker: positionering, kamera, JavaScript, PHP, HTML, DOM, databas och bildkomprimering. Vid val av tekniker var det viktigt att kostnaden för kommersiell användning blir så låg som möjligt, att tekniken är välkänd och väldokumenterad. Prototypen som togs fram visar att en webbaserad lösning är möjlig och som efter vidare utveckling skulle kunna bli en väl fungerande produkt.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Building Futures;Programvaruteknik;Information & Communication Technology;Building Futures;Software Engineering
Issue Date: 2010
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/156039
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.