Undersökning om utökning av throughput i nätverks proxis

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/156040
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Undersökning om utökning av throughput i nätverks proxis
Authors: Segura, Alejandro Gómez
Abstract: Resurs optimering är av stor vikt vid dagens nätverksapplikationer. Detta arbete utfördes hos företaget MobilityGuard för sin säkerhet- och verifieringsapplikationen MobilityGuard Security Platfoms. I början av rapporten görs en lite teoretisk förklaring av trådar och andra konkurrens mekaniskmer i java programming language. Sen går den igenom problemen som MobilityGuard ville ha lösning på, såsom trådens inverkan i ett program och de olika metoder för att hantera dessa. Vi kom på att lösningen var att insätta en metod som kallas för trådpoolar. Vi införde detta i programmet och gjorde tester. Resultaten förklaras och redovisas i denna rapport.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Datorteknik;Telekommunikation;Information & Communication Technology;Computer Engineering;Telecommunications
Issue Date: 2010
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/156040
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.