NMR based characterization of the structural effects on the B-cell receptor polypetide lgα induced by phosphorylation of its immunoreceptor tyrosine-based activation motif

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/158498
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: NMR based characterization of the structural effects on the B-cell receptor polypetide lgα induced by phosphorylation of its immunoreceptor tyrosine-based activation motif
Författare: Rosenlöw, Joakim
Nyckelord: Industriell bioteknik;Industrial Biotechnology
Utgivningsdatum: 2012
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi- och bioteknik
Chalmers University of Technology / Department of Chemical and Biological Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/158498
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!