Framtida LNG-försörjning i Göteborgs hamn

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/158900
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Framtida LNG-försörjning i Göteborgs hamn
Authors: Alexandersson, Anton
Johansson, Thomas
Abstract: Det här kandidatarbetet handlar om transport av flytande naturgas (LNG) med fokus på Göteborgs hamn som ligger inom det norra Europeiska emissions kontroll området för svaveldioxidutsläpp från sjöfarten (SECA-området). Planer finns på att bygga en terminal i Göteborg som kan hantera LNG. En av anledningarna varför LNG är ett aktuellt ämne inom SECA området är för att LNG kan användas som bränsle för att driva fartyg. Att driva ett fartyg med LNG eller att driva fartyget med lågsvavlig olja alternativt rena de konventionellt använda bränslena med olika tekniska lösningar kommer att vara nödvändigt för att uppnå de framtida kraven angående utsläpp av svavel inom SECA området. Hur en värdekedja för LNG-segmentet ser ut och vilka kostnader som finns har utvärderats. En undersökning har gjorts på tre potentiella värdekedjor för att försörja Göteborgs hamn med LNG. Tre väletablerade producenter av LNG har valts ut och utvärdering av lämplighet har gjorts ur ett ekonomiskt perspektiv. Värdekedjans betydelse i denna rapport är central och har valts ut som ett ramverk för att visa de olika ekonomiska aspekterna som produkten stöter på under vägen från grundkällan till slutkunden. Detta har därefter följts av en diskussion och slutsats där vi motiverar varför värdekedjan med startpunkt i Stavanger är det bästa alternativet för att försörja Göteborg med LNG. De övriga granskade länderna i undersökningen är Ryssland och Algeriet.
Keywords: Transport;Farkostteknik;Transport;Vehicle Engineering
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/158900
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.