Low Voltage Vacuum Tube Pre-Amplifier for Guitar - From User Needs to a Commercialized Product

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159599
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
159599.pdfFulltext2.9 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Low Voltage Vacuum Tube Pre-Amplifier for Guitar - From User Needs to a Commercialized Product
Författare: Sporer, Eric
Nyckelord: Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Produktion;Övrig annan teknik;Innovation & Entrepreneurship;Production;Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Utgivningsdatum: 2012
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159599
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!