Elbipo- Ett IT-system för en fritt flytande elbilspool

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159887
Download file(s):
File Description SizeFormat 
159887.pdfFulltext1.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Elbipo- Ett IT-system för en fritt flytande elbilspool
Authors: Andersson, Andreas
Karlsson, Christoffer
Kjellström, Ludwig
Olofsson, Nils
Abstract: Denna rapport beskriver processen bakom utvecklingen av ett system som hanterar bokningar av elbilar inom ett avgränsat område, exempelvis en stad som Göteborg. I Sverige finns ungefär en bil per hushåll, av dessa bilar drivs majoriteten av fossila bränslen som använder förbränningsmotorer vilket i längden innebär föroreningar i luften, samt en hög bullernivå. För att reducera dessa problem syftar projektet till att skapa ett system för en elbilspool och mjukvara för att stödja systemet. Den mjukvara projektet ämnar sig att utveckla består av en webbapplikation, en Androidapplikation samt ett API som på enkelt sätt möjliggör hyrning av elbilar. Med hjälp av framtagna användningsfall utvecklades mjukvaran. Gränssnittet designades för att vara enkelt och intuitivt, så att användare ska känna sig bekväma med användning av systemet oavsett användarnivå. Därefter bedömdes systemet utifrån mjukvarutestningskriterier baserade på ISO 9126-1:2001, vilket är en internationell standard för mjukvarukvalité. Projektet resulterade i en fullt fungerande webbapplikation där grundläggande funktionalitet är implementerad, även Androidapplikationen är färdigutvecklad om än med något mindre funktionalitet. Avslutningsvis drogs slutsatser om valet av utvecklingsmetod och utvärderingsmetod, samt vad som borde gjorts annorlunda i det här projektet.
Keywords: Datavetenskap (datalogi);Computer Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159887
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.