NetPaint - Androidapplikation för att måla tillsammans

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159898
Download file(s):
File Description SizeFormat 
159898.pdfFulltext2.21 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: NetPaint - Androidapplikation för att måla tillsammans
Authors: Aronsson, Marcus
Bogren, Emma
Bogren, Erik
Berggren, Andreas
Pukki, Sebastian
Mattsson, Thomas
Abstract: Det h ar projektet har gått ut på att ta fram en applikation för Android där en eller flera spelare kan måla ihop. Projektets huvudsakliga utmaningar har varit att skapa en interaktiv rityta och trådlös kommunikation mellan Androidtelefoner. Utmaningen med skapandet av ritytan låg i att modellera och abstrahera elementen kopplade till ritrörelser samt metoderna för åtkomst till dessa, så att verktygen kopplade till utmålning kunde integreras. Det ålåg även ritytan att skapa och hantera nätverksmeddelanden under en flerspelar-session, för att upprätthålla en identisk bild över alla Androidtelefoner som målar tillsammans. Svårigheterna med kommunikationen mellan Androidtelefonerna var att få trådlös kommunikation via antingen TCP/IP- eller Bluetoothprotokollet och att få de meddelanden som skickas mellan telefonerna att synkroniseras utan några fel. Ett annat moment innefattade att designa ett användargränssnitt med ett tema kopplat till applikationens syfte och som var så användarvänligt som möjligt. Gruppen har arbetat i två mindre delgrupper för att kunna nå resultat snabbare, detta eftersom projektet har haft tre omfattande arbetsområden: användargränsnitt, rityta samt nätverkskommunikation. Resultatet är en applikation som når alla de huvudsakliga mål som var uppsatta av gruppen då projektet började.
Keywords: Datavetenskap (datalogi);Datorteknik;Computer Science;Computer Engineering
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159898
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.