Kundens vilja - programmerarens lag? - Om beställning och utveckling av Chalmers studentportal

Examensarbete för kandidatexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159922
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
159922.pdfFulltext859.1 kBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Titel: Kundens vilja - programmerarens lag? - Om beställning och utveckling av Chalmers studentportal
Författare: Andersson, Håkan
Fritz, Linnea
Höglund, Johan
Karlsson, Victor
Teng, Steven
Sammanfattning: Följande rapport behandlar Studentportalen, Chalmers Tekniska Högskolas webbportal, ur ett studentnära perspektiv. Genom att beskriva både utvecklingsprocessen när portalen skapades och den slutliga produkten ges en bild av hur Studentportalen kom till och vad siten är idag. Kandidatarbetet analyserar den förstudie som utfördes av projektledningen för den nya portalen, samt projektets ekonomiska villkor. Dessutom utreds siten ur prestanda- och säkerhetssynpunkt. För att sedan undersöka hur användarna upplever portalen genomfördes en enkät bland chalmerister, samt observationer och intervjuer med försökspersoner. Denna uppsats skildrar ett antal viktiga faktorer som är förutsättningar för att ett it-projekt ska lyckas, såsom noggranna kravspecifikationer, användarcentrerad utformning, teknisk insikt och en välstrukturerad budget. Mätningar av Studentportalens prestanda, samt intrångstester av siten, visar att den lämnar mycket i övrigt att önska vad gäller tekniska lösningar. Från fakta som framkom i användarundersökningarna konstateras att många användare anser, att trots att portalen levererar önskvärd funktionalitet, lider den av ologisk design som gör den svårnavigerad. Slutligen presenteras i arbetet en rad förslag på förbättringar som tekniskt och användarmässigt skulle underlätta den fortsatta förvaltningen av Studentportalen.
Nyckelord: Datavetenskap (datalogi);Computer Science
Utgivningsdatum: 2012
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159922
Samling:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!