Asymptotic Diffusion and Simplified P_N Approximation for Diffusive and Deep Penetration Problems in Charged Radiation Particle Beam

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/160022
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Asymptotic Diffusion and Simplified P_N Approximation for Diffusive and Deep Penetration Problems in Charged Radiation Particle Beam
Författare: Kausar, Rizwana
Nyckelord: Tillämpad matematik;Grundläggande vetenskaper;Applied mathematics;Basic Sciences
Utgivningsdatum: 2011
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för matematiska vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mathematical Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/160022
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!