Datormodellen DAGVL-DIFF för beräkning av icke-stationära flödesförlopp i avloppssystem - En analys av stabilitet och beräkningsnoggrannhet

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/160986
Download file(s):
File Description SizeFormat 
160986.pdfFulltext802.59 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Datormodellen DAGVL-DIFF för beräkning av icke-stationära flödesförlopp i avloppssystem - En analys av stabilitet och beräkningsnoggrannhet
Authors: Pup, Stefan
Keywords: Vattenteknik;Water Engineering
Issue Date: 1987
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för vattenbyggnad
Chalmers University of Technology / Department of Hydraulics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/160986
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.