En jämförelse av Java och Erlang för nätverksbaserade verktyg

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/161253
Download file(s):
File Description SizeFormat 
161253.pdfFulltext652.32 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: En jämförelse av Java och Erlang för nätverksbaserade verktyg
Authors: Sjösten, Alexander
Persson, Christoffer
Utbult, Oscar
Olofsson, Johan
Sjöblom, Johan
Ullström, Håkan
Abstract: Denna rapport har för avsikt att utreda tekniska lösningar och programmeringsspråk som kan vara lämpliga att använda vid utveckling av ett administrationsverktyg som ska användas över internet. De huvudsakliga kraven för verktyget är säkerhet och tillförlitlighet. Huvudsakligt fokus ligger på två programmeringsspråk, Java och Erlang. Deras virtuella maskiner, syntax, standardbibliotek samt feltolerans år några av aspekter som presenteras. Därutöver har olika lösningar för kryptering, minneshantering, nätverkstopologier samt olika sätt att kommunicera i parallella system granskats. Baserat på denna studie har två system implementerats, ett system i Java och ett i Erlang. Dessa har båda givits namnet Confector vilket är latin för "uträttare". Dessa två system har utvecklats utifrån en gemensam kravspecifikation för att jämförelsen av de båda systemen ska vara av intresse. Systemen har däremot inte haft något krav på sig kring struktur eller hur vissa specifika problem lösts. Jämförelsen av systemen behandlar den övergripande utvecklingsprocessen, prestanda och skalbarhet i de olika systemen. Utifrån studien kunde inga generella lösningar för problemet utses. Både Java och Erlang visade sig vara väl lämpade för att användas i ett sådant system. I framtiden kan det vara intressant att studera och jämföra två mer komplexa implementationer av systemen. Att använda sig av olika nätverkstopologier och studera hur dessa fungerar i olika situationer är också av intresse.
Keywords: Datavetenskap (datalogi);Computer Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/161253
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.