E-Mobile - Utveckling av en mobilapplikation med ramverket PhoneGap

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/161296
Download file(s):
File Description SizeFormat 
161296.pdfFulltext8.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: E-Mobile - Utveckling av en mobilapplikation med ramverket PhoneGap
Authors: Ansund, Viktor
Al-Tayyar, Nader
Larsson, Henrik
Wieden, Andreas
Abstract: Det blir allt vanligare att utveckla mobilapplikationer för flera plattformar parallellt, samtidigt är den information som finns tillgänglig för metoder av detta slag knapphändig. Rapporten beskriver utvecklingen av en mobilapplikation till flera plattformar. Det verktyg som använts är ramverket PhoneGap, med hjälp av PhoneGap kompileras en webbapplikation till en mobilapplikation. Det innebär att en webbapplikation utvecklas med hjälp av verktyg som HTML5, CSS3 och JavaScript. För att få en “mobilkänsla” har ramverk som jQuery Mobile använts. Ramverket PhoneGap ger åtkomst till funktionalitet som till exempel GPS, kontakter och kamera vilket inte är möjligt med en vanlig webbapplikation. PhoneGap möjliggör driftsättning på sju plattformar, där ibland iOS, Android, Symbian och BlackBerry. En mobilapplikation för budgethantering och ekonomisk översikt har utvecklats. Mobilapplikationen har driftsatts och testats på iPhone och Android, den levereras som en betaversion. Rapporten redogör även för en statistisk undersökning där underlag för mobilapplikationens innehåll och prioriteringar sammanställs. Dessutom genomförs användartester på betaversionen av mobilapplikationen, där användare uttrycker åsikter om funktionalitet och användbarhet. Slutsatsen i denna rapport är att PhoneGap är ett bra sätt att utveckla mobilapplikationer med undantag från beräkningstunga applikationer.
Keywords: Datavetenskap (datalogi);Computer Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/161296
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.