E-Mobile - Utveckling av en mobilapplikation med ramverket PhoneGap

Examensarbete för kandidatexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/161296
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
161296.pdfFulltext8.04 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Titel: E-Mobile - Utveckling av en mobilapplikation med ramverket PhoneGap
Författare: Ansund, Viktor
Al-Tayyar, Nader
Larsson, Henrik
Wieden, Andreas
Sammanfattning: Det blir allt vanligare att utveckla mobilapplikationer för flera plattformar parallellt, samtidigt är den information som finns tillgänglig för metoder av detta slag knapphändig. Rapporten beskriver utvecklingen av en mobilapplikation till flera plattformar. Det verktyg som använts är ramverket PhoneGap, med hjälp av PhoneGap kompileras en webbapplikation till en mobilapplikation. Det innebär att en webbapplikation utvecklas med hjälp av verktyg som HTML5, CSS3 och JavaScript. För att få en “mobilkänsla” har ramverk som jQuery Mobile använts. Ramverket PhoneGap ger åtkomst till funktionalitet som till exempel GPS, kontakter och kamera vilket inte är möjligt med en vanlig webbapplikation. PhoneGap möjliggör driftsättning på sju plattformar, där ibland iOS, Android, Symbian och BlackBerry. En mobilapplikation för budgethantering och ekonomisk översikt har utvecklats. Mobilapplikationen har driftsatts och testats på iPhone och Android, den levereras som en betaversion. Rapporten redogör även för en statistisk undersökning där underlag för mobilapplikationens innehåll och prioriteringar sammanställs. Dessutom genomförs användartester på betaversionen av mobilapplikationen, där användare uttrycker åsikter om funktionalitet och användbarhet. Slutsatsen i denna rapport är att PhoneGap är ett bra sätt att utveckla mobilapplikationer med undantag från beräkningstunga applikationer.
Nyckelord: Datavetenskap (datalogi);Computer Science
Utgivningsdatum: 2012
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/161296
Samling:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!