Gulliver - – en plattform för testning, utveckling och demonstration av

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/161311
Download file(s):
File Description SizeFormat 
161311.pdfFulltext2.24 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Gulliver - – en plattform för testning, utveckling och demonstration av
Authors: Dahlgren, Erik
Gunnarsson, Daniel
Khazal, Anmar
Grundén, Johan
Holtryd, Nadia
Swantesson, Viktor
Abstract: Kandidatprojektet har tagit fram en test- och utvecklingsplattform som underlättar testning och förståelse av komplexa trafiksituationer. En förståelse som kan användas till att lösa så väl dagens som morgondagens trafikproblem. Dessa problem innefattar ökade köbildningar, en stigande olycksfrekvens samt den miljöpåverkan som trafikens koldioxidsutsläpp orsakar. Ett långsiktigt mål för detta projekt är att möjliggöra ett intelligentare och billigare sätt att lösa dessa problem. Specialiserade delsystem som innefattar en trafiksimulator, en kommunikationsnod-simulator, fysiska miniatyrfordon samt en kartklient vilka har integrerats för att skapa en omfattande test- och utvecklingsplattform. Plattformen har kapacitet att återge verklighetstrogna trafiksituationer och ger därför en möjlighet att testa olika lösningar. Genom integrering av fysiska miniatyrfordon med simulerade fordon, realiseras och förenklas testning av komplexa trafikfenomen. Förutom testning av storskaliga trafiksimuleringar och potentiella trafiklösningar så erbjuder plattformen visuell realtidsuppdatering av fordonens position samt möjligheten att skapa egna skräddarsydda testfall och kartor. Plattformen har verifierats i två testfall som visar på att följande funktionalitet har uppnåtts; (a) en kartklient där kartor kan skapas och redigeras för att sedan användas i testfall har implementerats, (b) en tvåvägskommunikation i realtid mellan en trafiksimulator och fysiska miniatyrfordon har realiserats, (c) en tvåvägskommunikation mellan trafiksimulator och ett nodsimulatorprogram som kan simulera flera egenskaper, såsom radiokommunikation och fordon och beslutsfattande, mellan de fysiska miniatyrfordonen. Med hjälp av systemet kan en användare i realtid simulera trafiksituationer där en karta av ett scenario designats och en blandning av virtuella och fysiska fordon valts. Den utvecklade plattformen är ett steg framåt mot ett billigare, säkrare och effektivare sätt att testa framtidens trafiklösningar.
Keywords: Datavetenskap (datalogi);Computer Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/161311
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.