Analysis of a pyramidal truss core structure using the finite element method and full scale experiments

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/16236
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Analysis of a pyramidal truss core structure using the finite element method and full scale experiments
Författare: Ringsberg, Jonas
Lindqvist, Reine
Nyckelord: Grundläggande vetenskaper;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Produktion;Transport;Fastkroppsmekanik;Basic Sciences;Innovation & Entrepreneurship;Production;Transport;Solid mechanics
Utgivningsdatum: 1995
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Naval Architecture and Ocean Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/16236
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!