Evaluation of alternative analysis methods for Salmonella, yeast and mold for use in food business compared to reference methods

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/163015
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Evaluation of alternative analysis methods for Salmonella, yeast and mold for use in food business compared to reference methods
Författare: KARLSSON, DANIEL
Nyckelord: Kemi;Livsmedelsvetenskap;Livsvetenskaper;Chemical Sciences;Food Science;Life Science
Utgivningsdatum: 2012
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi- och bioteknik
Chalmers University of Technology / Department of Chemical and Biological Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/163015
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!