Spänningsdippar - spänningsdippskaraktäristik i en knutpunkt till följd av fel i omgivande nät

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/165142
Download file(s):
File Description SizeFormat 
165142.pdfFulltext1.9 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Spänningsdippar - spänningsdippskaraktäristik i en knutpunkt till följd av fel i omgivande nät
Authors: Kenjar, Ilijaz
Maria, Olsson
Abstract: Denna rapport beskriver vårt examensarbete vilket är en del av vår civilingenjörsutbildning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Studiens ämnesområde är elsystem och ansvarig för examinationen var Institutionen för elteknik vid Chalmers. Arbetet bedrevs på uppdrag av Vattenfall Elnät i Göteborg och genomfördes i bolagets lokaler vid Holmen i Göteborg. Under de tjugo veckor som det tog att genomföra arbetet har vi fått hjälp och stöd av många människor både inom Vattenfall och vid Institutionen för elteknik på Chalmers. Vi vill här passa på att tacka alla dem som har bistått och stöttat oss på olika sätt under arbetets gång. Vi vill inleda med att rikta ett stort tack till vår handledare Per Norberg på Vattenfall Regionnät som varit till stor hjälp under hela examensarbetet. Hans entusiasm och intresse för arbetet har inspirerat oss mycket. Fortsättningsvis vill vi tacka David Löfgren på Vattenfall Västnät AB för att han alltid funnits till hands och hjälpte till under arbetets gång när vi haft problem. Vi riktar även ett stort tack till Thomas Gustafsson, Arne Wemmel och Owe Niska, samtliga på Vattenfall Västnät AB, för all hjälp med olika sorters reläer och skydd i det studerade elkraftsystemet. Dessutom skulle vi vilja tacka alla på Vattenfalls kontor på Holmen i Göteborg för en trevlig tid. Vidare skulle vi vilja tack våran examinator prof. Jaap Daalder samt prof. Math Bollen och Gabriel Olguin Parada, alla vid Institutionen för elteknik på Chalmers, för all hjälp under examensarbetet. Vi vill även rikta ett tack till övrig personal vid Institutionen vid elteknik som hjälp oss på olika sätt i samband med detta arbete. Avslutningsvis vill vi enskilt tacka några viktiga personer i våra liv. Ilijaz Kenjar vill tacka sin fru Azra, sina föräldrar Nijaz och Senada samt resten av familjen för att de alltid ställt upp för honom och visat förståelse för att han varit borta mycket under tiden för både det här arbetet och övriga studier. Maria Olsson vill tacka sin familj för det stöd och den uppmuntran de visat.
Keywords: Elkraftteknik;Electric power engineering
Issue Date: 2003
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för elteknik
Chalmers University of Technology / Department of Electric Power Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/165142
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.