Alternative techniques for urban rainwater management: An analysis of social and institutional questions, towards a sustainable rainwater management

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/165835
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Alternative techniques for urban rainwater management: An analysis of social and institutional questions, towards a sustainable rainwater management
Författare: Kastner, Alexandre
Nyckelord: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Utgivningsdatum: 2003
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för Vatten Miljö Transport
Chalmers University of Technology / Department of Water Environment Transport
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/165835
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master Theses



Materialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!