Mikrosimulering av korsningen Vasa-/Viktoriagatan: En jämförelse av nuläget och tre ombyggnadsförslag med avseende på framkomlighet, säkerhet, miljöpåverkan och tillgänglighet

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/165842
Download file(s):
File Description SizeFormat 
165842.pdfFulltext1.28 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Mikrosimulering av korsningen Vasa-/Viktoriagatan: En jämförelse av nuläget och tre ombyggnadsförslag med avseende på framkomlighet, säkerhet, miljöpåverkan och tillgänglighet
Authors: Larsson, Johan
Olofsson, Johan
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2002
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för Vatten Miljö Transport
Chalmers University of Technology / Department of Water Environment Transport
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/165842
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.