3D Nanoplasmonic Sensors

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/165984
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: 3D Nanoplasmonic Sensors
Författare: Nugroho, Ferry A. A.
Nyckelord: Kemisk fysik;Nanovetenskap och nanoteknik;Chemical physics;Nanoscience & Nanotechnology
Utgivningsdatum: 2012
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknisk fysik
Chalmers University of Technology / Department of Applied Physics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/165984
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!