Image segmentation and pre-processing for electronic waste identification - Using OpenCV to compare different techniques for object extraction and rotation

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/166117
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
166117.pdfFulltext1.85 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Image segmentation and pre-processing for electronic waste identification - Using OpenCV to compare different techniques for object extraction and rotation
Författare: Ljungberg, Roger
Andersson, Mathias
Sammanfattning: This is a master thesis which compares several methods for foreground segmentation and object rotation. By object rotation, it is meant in this thesis that for a given object, having images with different angles as input should ideally always output images with the object in the same angle. Finally, it is tested how this combined can make the task of object recognition easier by running the algorithms for the two tasks successively as an image pre-processing stage. It is shown that making pixel-wise background segmentation by comparing the input image to an averaged background image works well for the segmentation task, and that encapsulating the object in a minimum bounding rectangle and rotating it with the angle of the bounding box can work well for the rotation task. It is also shown that using these algorithms combined as a pre-processing stage to an object classifier may be a way of making the classification easier.
Nyckelord: Data- och informationsvetenskap;Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign);Informations- och kommunikationsteknik;Computer and Information Science;Human Computer Interaction;Information & Communication Technology
Utgivningsdatum: 2012
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Applied Information Technology (Chalmers)
Serie/rapport nr.: Report - IT University of Göteborg, Chalmers University of Technology and the University of Göteborg
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/166117
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!