Inlandsdepå för ett linjerederi

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/166870
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Inlandsdepå för ett linjerederi
Authors: Seignér, Linnéa
Abstract: Denna uppsats är skriven inom ämnet logistik. Syftet är att utifrån Stock och Lamberts totalkostnadsmodell undersöka möjligheten för ett linjerederi att använda sin inlandsterminal i jönköpingsområdet även som containerdepå. Det innebär att man utnyttjar terminalen för förvaring av tomma containrar som inte är i bruk för något transportuppdrag. Depån är den del av inlandsterminalen där tomförvaringen sker. Rapporten är skriven som en fallstudie där fenomenet som granskas är huruvida kostnadsposterna i Stock och Lamberts totalkostnadsmodell har en inverkan på depåverksamheten. Primärdata är insamlad genom intervjuer samt kvantitativ data som upplåtits av Linjerederiet. Sekundärdata däremot är inhämtad genom litteraturstudier. Material som granskats är böcker, vetenskapliga artiklar samt enstaka webbsidor inom ämnesområdet för denna rapport. Stock och Lamberts totalkostnadsmodell har använts för att undersöka om en containerdepå i Inlandsterminalen kan vara en bra lösning för Linjerederiet. Modellen har varit ett hjälpmedel för att besvara frågeställningen och underfrågorna.
Keywords: Farkostteknik;Transport;Vehicle Engineering;Transport
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/166870
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.