Sensorviewer 3D Core Visualisering av mätdata kring ett tredimensionellt objekt

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167119
Download file(s):
File Description SizeFormat 
167119.pdfFulltext1.39 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Sensorviewer 3D Core Visualisering av mätdata kring ett tredimensionellt objekt
Authors: Nicklasson, Daniel
Sandström, Johan
Abstract: Detta projekts syfte var att underlätta utförande av test av en produkt, och visualisering av dessa test. Tester som utförs kan vara temperaturskillnader runt ett objekt för att se hur objektet beter sig i praktiken. Projektet innefattar utvecklingen av kärnan till en programvara som visualiserar mätresultat och kommunicerar med en robot som utför testen. Mjukvaran skrevs i programmeringsspråket Java och behöver vara modulärt för att stödja utbyggningar och många olika sorters sensorer och robotar. Vi tar även reda på vad som krävs i programvaran för att kunna visualisera datan på ett korrekt och användarvänligt sätt. Detta projekt utfördes i samarbete med flera projektgrupper. Närmast samarbete har vi haft med projektgruppen som utvecklat det grafiska gränssnittet till programmet. Vi har även haft ett nära samarbete med en projektgrupp som utvecklat en robotarm för att utföra tester med. Den konstruerade mjukvaran har grundfunktionaliteterna som behövs för att visa upp mätdatan tillsammans med objektet. Vi upptäckte att ett stort problem som behövdes lösas var en kalibreringen mellan mjukvara och hårdvara. Projektet utfördes våren 2012 på Chalmers Tekniska Högskola för institutionen Data - och Informationsteknik.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167119
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.