Träningsgadget Taktstyrd mediaspelare

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167499
Download file(s):
File Description SizeFormat 
167499.pdfFulltext2.23 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Träningsgadget Taktstyrd mediaspelare
Authors: Andersson Ynghammar, Mikael
Ekström, Jonas
Abstract: Att hålla den takt man vill när man springer till musik kan vara svårt, därför eftersträvar vi att skapa ett hjälpmedel som kan hjälpa motionärer att hålla den takt de vill. Vi eftersträvar även att detta hjälpmedel skall varna användaren om något närmar sig bakom dess rygg, som till exempel en bil eller cykel. Vi vill med hjälp av sensorer och en mikrokontroller bestämma takten vilken användaren rör sig med, med utgång från den aktuella takten jämfört med en vald referenstakt, för att sedan alternera musikens uppspelning beroende på resultatet av jämförelsen. En annan typ av sensor skulle sedan behövas för att upptäcka om ett objekt dyker upp bakom användaren för att därefter genom ljud varna användaren om faran. Den här rapporten beskriver en lösning som har tagits fram i två delar, ett tillbehör till befintliga portabla mediaspelare och en Android-applikation. Den beskriver även de problem som vi stött på under arbetets gång och hur vi gjorde för att lösa dessa. Lösningen har tagits fram genom grundliga tester av sensorer och ytterligare nödvändig hårdvara tillsammans med mjukvara. Någon lösning för en sensor som känner av om något kommer bakom användaren har inte tagits fram, detta på grund av att vi fick prioritera om vissa delar då det hände saker som gjorde att vi ej kunde följa vår tilltänkta tidsplan.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167499
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.