CorporateFaces Ett edutainment-spel för ökad sammanhållning

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167500
Download file(s):
File Description SizeFormat 
167500.pdfFulltext4.02 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: CorporateFaces Ett edutainment-spel för ökad sammanhållning
Authors: Bergqvist, Martin
Jonsson, Joakim
Abstract: Företag i allmänhet och konsultbolag i synnerhet har idag en splittrad organisation, där anställda ofta är ute på uppdrag eller helt enkelt inte är stationerade på sitt företag. Denna företagsstruktur bidrar till att de anställda har mindre och mindre kommunikation sinsemellan, vilket i slutändan resulterar i sämre prestationer eftersom sammarbetet sviker. I denna rapport tas ett hjälpmedel fram för att främja kunskapen och minska trösklarna mellan de anställda, på ett trevligt och kul vis, med hjälp utav ett spel. CorporateFaces är ett quizliknande spel i strukturen och går ut på att samla poäng, som görs via besvarande utav frågor formulerade utifrån kollegor och dess attribut. Spelet är webbaserat men även utveckling för smarta telefoner finns. Resultatet av spelet visar tendenser på att kunskapen om anställda ökar signifikant, även om rapporten ej har fullständiga mätserier för en korrekt statistiskt säkerställd utvärdering.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167500
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.