Plattformsoberoende Applikationsutveckling för Smarta Mobiltelefoner Är en plattformsoberoende utvecklingsmiljö framtiden av mobil applikationsutveckling?

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167501
Download file(s):
File Description SizeFormat 
167501.pdfFulltext2.39 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Plattformsoberoende Applikationsutveckling för Smarta Mobiltelefoner Är en plattformsoberoende utvecklingsmiljö framtiden av mobil applikationsutveckling?
Authors: Eghogo, Illeso
Hejderup, Joseph
Abstract: Denna rapport är en sammanställning av en studie av tre etablerade plattformsoberoende utvecklingsmiljöer för mobilapplikationer. En utvärdering har genomförts för att undersöka om dessa utvecklingsmiljöer på allvar kan utmana de vanligaste nativa utvecklingsmiljöerna, Android SDK och XCode. En inventering av olika plattformsoberoende utvecklingsverktyg gjordes initialt för att finna de tre bästa utmanarna på marknaden. För att kunna utvärdera de valda plattformsoberoende utvecklingsmiljöerna har en identisk applikation skapats med varje utvecklingsverktyg och därigenom bildat en uppfattning av användarvänligheten hos den specifika utvecklingsmiljön och dess potential. Denna strategi gör det möjligt att kontrollera att de inbyggda resurserna i mobiltelefonen t.ex. kamera, GPS, start och stopp funktioner för musik kan fås att fungera. På samma sätt som i den nativa utvecklingsmiljön utan några kompromisser. Jämförelsen av de undersökta plattformsoberoende utvecklingsverktygen visade att dessa hade brister i hårdvarustödet, begränsade möjligheter till felsökning och utvecklingsprocessen var stundtals tidsödande. Det förekom även i vissa utvecklingsverktyg att applikationen fungerade bra i Android men inte fullt ut iOS eller tvärtom. De plattformsoberoende utvecklingsverktygen hade genomgående bristande funktionalitet, men de har en stor utvecklingspotential och kommer sannolikt att ha en stor betydelse när det gäller applikationsutveckling i framtiden.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167501
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.