3D-skanning med strukturerat ljus En genomgång av en 3D-skanner utvecklad av 3D3 Solutions

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167530
Download file(s):
File Description SizeFormat 
167530.pdfFulltext1.76 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: 3D-skanning med strukturerat ljus En genomgång av en 3D-skanner utvecklad av 3D3 Solutions
Authors: Kron, Daniel
Abstract: Detta arbete behandlar en 3D-skanner med strukturerat ljus-teknik utvecklad av 3D3 Solutions och hur man använder den till skanning och kalibrering. Syftet är att förenkla inlärningsprocessen för den samt att visa dess styrkor och svagheter. För att få skanningsresultat är det inte bara att börja skanna. Det behövs lite förarbete i form av kalibrering och en viss kunskap om skanningsprogrammet FlexScan 3D. Genomgångar för FlexScan 3D, kalibrering samt skanning har därför gjorts för att på ett enkelt sätt förstå vad som kan göras eller inte göras. Uppvisningar av skannerns resultat har gjorts för att visa kvalitén på dess bilder och vad den klarar av avståndsmässigt och storleksmässigt. Resultaten visar att dess styrkor ligger i bildkvalitén och svagheter i att det kan vara problematiskt att skanna med en kamera och att kalibreringsprocessen inte är automatiserad utan måste göras för hand.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167530
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.