En jämförelse mellan mobila plattformar

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167532
Download file(s):
File Description SizeFormat 
167532.pdfFulltext1.38 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: En jämförelse mellan mobila plattformar
Authors: Lundgren, Niclas
Numé, Martin
Abstract: Utmaningen att strukturera en mobilapplikation så att den effektivt kan utvecklas till multipla plattformar är det drivande problemet. Vi utvecklade en applikation till Windows Phone för att få en djupare insikt och kunskap om plattformen och tillsammans med tidigare kunskap om Android låg de till grund för en jämförelse mellan plattformarna. Områdena som jämfördes valdes specifikt för att inom dessa existerar skillnader mellan plattformarna som kan skapa problem vid utveckling om de inte tas i beaktning. Utifrån jämförelserna arbetade vi fram ett dokument som visar på skillnader mellan plattformarna som är viktiga att uppmärksamma och ta hänsyn till vid utveckling av en applikation till både Android och Windows Phone. Dokumentet är tänkt att användas av utvecklare som ett hjälpmedel för att underlätta och effektivisera struktureringen av en applikation som ska utvecklas till både Windows Phone och Android.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167532
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.