Länsvattenseparatorn - en ekonomisk analys

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167681
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Länsvattenseparatorn - en ekonomisk analys
Authors: Cook, Robin
Rucinsky, Philip
Abstract: Det primära syftet med denna studie har varit att undersöka kostnaden för att hantera länsvatten ombord med en Senitec 2500 länsvattenseparator, och jämföra med vad det kostar att pumpa länsvattnet iland obehandlat. Genom summering av aktuella kostnadsposter får vi fram ett resultat. Resultatet visar att det är upp till 15 gånger mer lönsamt att hantera länsvattnet med Senitec och vi visar detta med presenterade beräkningar. Det sekundära syftet har varit att visa hur anläggning är konstruerad och bli väl insatta i såväl drift som funktion och underhåll. Studien är en kvalitativ fallstudie där vi genom inläsning av manualer, samtal med ingenjörer ombord, studier av fartygets underhållssystem, kontakt med tillverkare och framför allt genom att smyga systemet ombord har skaffat oss den samlade bild som presenteras i studien.
Keywords: Farkostteknik;Transport;Vehicle Engineering;Transport
Issue Date: 2011
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167681
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.