Förbättringsarbete av laborationsrigg-utifrån ett underhållsperspektiv

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167687
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Förbättringsarbete av laborationsrigg-utifrån ett underhållsperspektiv
Authors: Lacoste, Robin
Torvaldsson, Pontus
Abstract: Chalmers Lindholmen är ägare av 4 stycken laborationsriggar av värmeväxlartyp som används vid bland annat termodynamikslaborationer för att elever ska få en förståelse om värmeöverförning mellan två medier. Laborationsriggarna är 15 år gamla och är i ett ganska stort behov av renovering för att lärarna skall kunna forstsätta med sina givande laborationer. Som det ser ut just nu så finns varken underhållsorganisation eller tillsatt ansvarig för vem som skall sköta underhållet. Detta har lett till att riggarna har körts i 15 år utan nödvändigt underhåll och byte av trasiga delar, något som i framtiden kan leda till försämrade laborationer. De delar som bytts ut har i vissa fall med lite av en paniklösning och utan dokumentation över vad som har gjorts. I denna rapport tar vi fram ett förslag till ett underhållssystem samt förslag till ombyggnation och byte av de delar där det är mest behövligt för att kunna fortsätta med laborationerna. Rapporten utförs med hjälp av diskussioner med lärare som använder laborationsriggarna och litteraturundersökning för att ge en klarare bild till underhållssystemet. Kontakter kommer att föras med Armfield som är skaparna av riggarna om prisuppgifter och beställning. Kontakter kommer även föras med Svenska företag för en delvis ombyggnad till en svensk standard med en ökad tillgänglighet som resultat.
Keywords: Farkostteknik;Transport;Vehicle Engineering;Transport
Issue Date: 2011
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167687
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.