En studie av bullersituationen på Hönöledens färjor

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167690
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: En studie av bullersituationen på Hönöledens färjor
Authors: Lindquist, David
Jansson, Jonas
Abstract: Buller är oönskat ljud och påverkar inte bara hörseln, utan även koncentrationsförmågan och det autonoma nervsystemet. Både Arbetsmiljöverket och Transportstyrelsen har givit ut föreskrifter som behandlar buller och ger gränsvärden för buller. Dessa föreskrifter styrs av Arbetsmiljölagen, Fartygssäkerhetslagen och Arbetsmiljöförordningen. Vanligtvis undersöks buller med hjälp av bullerkarta och denna rapport jämför detta system med dosimetermätning, där man får ut ett ekvivalent värde för mättiden och en kurva som visar trenden under tiden mätning har skett. Bilaga 1 innehåller en genomgång av programmet Blaze som är ett informationsbehandlingsprogram för mätningar med bullerdosimeter. Bilaga 2 innehåller mätresultat från dosimetrarna. Bullersituationen ombord på Hönöledens färjor visade sig vara bra med reservation för längre arbeten i maskinutrymmena.
Keywords: Farkostteknik;Transport;Vehicle Engineering;Transport
Issue Date: 2011
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167690
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.