Att underlätta underhållseldning på S/S Bohuslän

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167698
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Att underlätta underhållseldning på S/S Bohuslän
Authors: Linder, Henrik
Backlund, Dennis
Pousar, Linus
Abstract: Syftet med rapporten är att redogöra för värmeförlusterna i pannan ombord på S/S Bohuslän när denna står oanvänd, samt att presentera en möjlighet att minska den arbetsinsats som idag krävs för att hålla pannans tryck på en tillräckligt jämn nivå. Genom att studera och beräkna pannans förluster har det konstaterats att det i dagsläget inte skulle vara möjligt att installera en elektrisk ångpanna för att kompensera för dessa förluster. Eftersom stora delar av förlusterna sker genom skorstenen skulle montering av ett spjäll kunna resultera i att förlusterna minskas tillräckligt mycket för att sedan kunna installera en elektrisk ångpanna. Vidare rekommenderas att undersöka effekten av ett spjäll innan ett sådant monteras. Detta skulle nämligen relativt enkelt kunna göras genom att täcka för skorstenen när pannan inte är i bruk och sedan bedöma om detta gör att trycket sjunker långsammare.
Keywords: Farkostteknik;Transport;Vehicle Engineering;Transport
Issue Date: 2011
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167698
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.