Rökdykning på fartyg

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167710
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Rökdykning på fartyg
Authors: Olsén, Karl
Liss, Niclas
Abstract: Syftet med detta arbete är att kartlägga hur sjömannen uppfattar rökdykning ombord utifrån punkterna Kommunikation, Säkerhet och Samarbete. Detta gjordes genom en enkätundersökning bestående av tio frågor som skickades ut till 11 (olika) svenskägda rederier. Innan detta så gjordes en litteraturgenomgång av lagar och förordningar. 45 enkätsvar inkom, sammanställdes och analyserades. I väntan på att få in svaren kontaktades olika företag och myndighet inom ämnet rökdykning till havs. Detta för att ya reda på deras uppfattning om rökdykning ur perspektivet kommunikation, säkerhet och samarbete. Även svenska räddningstjänsten iland kontaktades för att göra kunna göra en jämförelse mellan rökdykning till havs och iland. Dessutom resulterade dessa personliga kontakter i en sammanställning av rekommendationer om hur man kan förbättra rökdykningen till havs för att får en så säker arbetsmiljö som möjligt. Av de resultat enkäten påvisade kom det fram att det finns en klar majoritet av de aktiva sjömännen som skulle tycka det är bra ifall det infördes fysiska krav för rökdykare. Medan det är lite mer tvetydigt hur man tycker att kommunikationsutrustningen fungerar samt om man behöver standardfraser eller inte vid en rökdykning. Men också att det finns en hel del som är osäkra på vad som ska göras vid en brand eller om ens medarbetare klarar av en skarpinsats eller faktiskt karar av att rädda en själv om det skulle behövas. Våra viktigaste rekommendationer blir att se till att ha en personlig skyddsutrustning som sitter bra, samt att ha kommunikationsutrustning som är integrerad i andningsapparaturen. Nyckelord: rökdykning, kommunikation, säkerhet ombord, samarbete ombord, brandbekämpning.
Keywords: Farkostteknik;Transport;Vehicle Engineering;Transport
Issue Date: 2011
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167710
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.