Bilge water handling onboard traditional ships

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167715
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Bilge water handling onboard traditional ships
Authors: Axelsson, Anders
Abstract: Det här är ett examensarbete som tar upp ett problem som många av Sveriges kulturhistoriska fartyg har när hårdare retroaktiva regler angående deras utrustningskrav införs. Arbetet är en fallstudie för fartyget S/S Bohuslän som är ett nästan 100 år gammalt fartyg, angående retroaktiva myndighetskrav på deras länsvattenutrustning. Nuvarande regelverk kräver en typgodkänd länsvattenseparator eller tankar tillräckligt stora för att förvara fartygets länsvatten. S/S Bohuslän uppfyller inget av dessa krav och kan inte heller uppfylla dem. Idag är fartyget godkänt på grund av ett undantag i dagens föreskrifter. I examensarbetet är det en kartläggning av utrustning som krävs för att uppfylla dagens krav samt ett förslag på vad fartyget kan göra om undantaget för deras utrustning dras in.
Keywords: Farkostteknik;Transport;Vehicle Engineering;Transport
Issue Date: 2011
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167715
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.