En undersökning om varför en nyutvecklad NOx-reducerande produkt installeras på fartyg som redan klarar gällande miljökrav

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167720
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: En undersökning om varför en nyutvecklad NOx-reducerande produkt installeras på fartyg som redan klarar gällande miljökrav
Authors: Hansen, Mikko
Hedström, Adam
Abstract: Att det över huvud taget installeras produkter på fartyg som mildrar deras negativa miljöpåverkan beror på yttre påverkningar. FN-organet IMO:s krav för NOx-utsläpp kommer att skärpas år 2016 vilket betyder att fartyg som faller in under dessa krav behöver anpassas tekniskt. Ett alternativ är att installera en produkt som reducerar NOx-halten i avgaserna. En sådan produkt som är nyutvecklad är Catamiser, en kombinerad avgaspanna och katalysator. Vissa rederier vars fartyg redan klarar av gällande NOx-krav och inte kommer behöva anpassa sig efter 2016 års krav väljer ändå att utföra en installation av NOx-reducerande produkt. Denna rapport undersöker, med fokus på Catamiser, anledningen till detta. Undersökningen utförs genom intervjuer och litteraturstudier. För att förstå produkten Catamiser och dess förutsättningar görs en beskrivning av denna och hur katalysatorer fungerar. Intervjuerna utfördes ombord på fartyget M/T Ternvag under en Catamiser-installation. De personer som intervjuades var personer med relevant anknytning till Catamisern. Enligt undersökningen är en befraktares miljökrav på sin bortfraktare en övervägande faktor till att en NOx-reducerande produkt installeras på ett fartyg som redan klarar av IMO:s gällande miljökrav. Vidare är rederiernas goda relation till tillverkaren den övervägande faktorn till att en specifik nyutvecklad NOx-reducerande produkt väljs.
Keywords: Farkostteknik;Transport;Vehicle Engineering;Transport
Issue Date: 2011
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167720
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.