Övervakning, felsökning och effektivisering av marina elsystem

Examensarbete på grundnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167721
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete på grundnivå
Titel: Övervakning, felsökning och effektivisering av marina elsystem
Författare: Bengtsson, Fredrik
Olsson, Andreas
Sammanfattning: Arbetet gjordes för att ge en bild av hur ett marint elsystem skulle kunna göras mer effektivt och servicevänligt då personalen ombord på mindre fartyg ofta saknar högre utbildning inom el och maskinteknik. Frågeställningen har tagits fram med hjälp av egna erfarenheter om problemområden inom el och till viss del av frågor som har uppkommit under arbetets gång. Grundidén, som alltid har varit en röd tråd genom hela arbetet, är frågan om hur ett elsystem kan göras mer lättarbetat och överskådligt. Information har insamlats från litteratur, fältstudier och intervjuer. Intervjuerna har främst varit med personer som är aktiva inom den marina elbranschen. Fältstudier ombord på testfartyget har varit den största och mest krävande delen av informationsinsamlingen. Rapportens slutsats är att det går med ganska enkla ändringar och uppgraderingar att spara både tid och pengar, samt att säkerheten ökar väsentligt.
Nyckelord: Farkostteknik;Transport;Vehicle Engineering;Transport
Utgivningsdatum: 2011
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167721
Samling:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!