Snabbare ETA-uppdateringar från Göteborgs Hamn AB till fartyg som anlöper Göteborg

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167734
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Snabbare ETA-uppdateringar från Göteborgs Hamn AB till fartyg som anlöper Göteborg
Authors: Augustsson, Johan
Jansson, Fredrik
Abstract: Denna studie undersöker hur olika aktörer i Skarvikshamnen, Göteborg, kommunicerar ocg hur detta påverkar uppdateringar av ETA (Estimated Time of Arrival) för nästkommande fartyg. Det uppfattas som ett problem idag att informationsflödet brister vid ETA-uppdateringar och fartygen därmed inte får kännedom om möjligheten att reducera farten och onödig bunker förbrukas. Kommunikationsbristen har även miljö- och säkerhetsaspekter. Vid fartygsanlöp idag sker ett komplext flöde av information via både digitala och analoga system med ett flertal aktörer inblandade. Studien undersöker det komplexa informationsflödet och gör en granskning av nuvarande informationsflöde, med ett syfte att stärka möjligheterna till snabbare och mer korrekta ETA-uppdateringar.
Keywords: Farkostteknik;Transport;Vehicle Engineering;Transport
Issue Date: 2011
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167734
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.