Databasintegration för småföretag – en generell lösning för databasintegration

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/168228
Download file(s):
File Description SizeFormat 
168228.pdfFulltext1.39 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Databasintegration för småföretag – en generell lösning för databasintegration
Authors: Persson, Rickard
Sjövall, Jesper
Abstract: För majoriteten av Sveriges småföretagare har IT blivit ett naturligt inslag i verksamheten från hantering av grundläggande funktioner till mer avancerad användning. Trots detta beroende av IT utnyttjas sällan den fulla potentialen. Denna rapport beskriver processen att utveckla en programvara som tillhandahåller en generell lösning för informationshantering för småföretag genom integrering av databashantering. Rapporten beskriver följande steg: planering, implementering och testning av programvaran. Den generella lösningen kommer att appliceras mot en programvara för att hantera ett sökbart kund- och orderregister. Den generella lösningen innehåller verktyg för sökning, indexering, foreign key, uppdatering, radering, etc. Det finns även grafiska komponenter för att förenkla uppbyggandet av gränssnittet och sammankopplingen till den underliggande databasmodellen. Lösningen medför också att slutanvändaren ej behöver ha kunskaper i databashantering. Som en fallstudie har en applikation för hantering av ett sökbart kund- och orderregister utvecklats för ett valt företag.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/168228
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.