Diagnostikverktyg för tolkning av kommunikation

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/168229
Download file(s):
File Description SizeFormat 
168229.pdfFulltext3.55 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Diagnostikverktyg för tolkning av kommunikation
Authors: Sanchez, Alesandro
Sonesson, Martin
Abstract: Arbetet som den här rapporten redovisar handlar om att ta fram ett sätt för att granska och analysera kommunikation mellan komponenter som utgör svetsutrustning. Syftet är att underlätta felsökning och snabbt kunna få en bra överblick över kommunikationen. Kommunikation sänds antingen över CAN eller över EtherNet/IP. Alltså krävs då två olika lösningar/verktyg för att kunna åstadkomma detta. Lösningen blev att skapa en dissector för Wireshark (ett open source program som används för att läsa av nätverkskommunikation) för att kunna läsa av och tolka data som sänds över EtherNet/IP. För CAN-delen skapades ett program i C# som är tänkt att användas ihop med en CAN-to-USB adapter av märket IXXAT för att fånga CAN-meddelanden och kunna visa upp de i grafer.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/168229
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.