2D visionbaserad positionsbestämning Precision hos visionsystem

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/168248
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: 2D visionbaserad positionsbestämning Precision hos visionsystem
Authors: Anderung, Max
Abstract: Vissa applikationer kräver att positionen på detaljer som skall bearbetas kan bestämmas och bakgrunden till detta projekt är att kunden tidigare fixerat skär1, som skall bearbetas, med hjälp av en fixtur. Fixturen utsätts då för mekanisk nötning vilket till slut påverkar positioneringen av detaljen. Genom att använda sig av ett visionsystem kan förhoppningsvis detta problem elimineras och en problemfri repeterbarhet erhållas. Vision i detta sammanhang innebär bildbehandling med en speciell mjukvara för att extrahera viss information ur en bild som sedan kan användas som olika typer av reglerparametrar. I projektet har mjukvaran Halcon använts. Halcon är specialiserad för att extrahera information ur bilder som sedan kan användas i en mängd tillämpningar. Mätningen kommer att kantas av störningar och det ingår således i uppgiften att undersöka effekten av dessa. Problemet har lösts genom mjukvaruutveckling samt design av mättester som skall simulera den varierande miljön som råder i olika fabriker. Den störningen som anses vara svårast att behandla och därför viktigaste störningen är smuts. Denna störning resulterade i ett mätfel på ca 5 % av en pixel och en kräver en scenstorlek med bredden 25-30mm.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/168248
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.