Android-applikation för mätinstrument Att ersätta hårdvaruutveckling med en smartphone-applikation

Examensarbete på grundnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/168256
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete på grundnivå
Titel: Android-applikation för mätinstrument Att ersätta hårdvaruutveckling med en smartphone-applikation
Författare: Magnusson, Björn
Sebastian, Valdemarsson
Sammanfattning: Att ge nya funktioner till en äldre hårdvaruprodukt som redan finns hos kund kan vara både kostsamt och tidsödande. Är det en stor förändring så kan det dessutom krävas att en helt ny konstruktion av hårdvaran utvecklas. I ett försök att undkomma dyra utvecklingskostnader har vi för ett visst system undersökt om det är möjligt att förnya och förbättra funktionen av äldre hårdvara med hjälp av en smarttelefon. Hårdvaran består av en mätutrustning som mäter valsars slitage och används exempelvis inom pappersindustrin. Idag har hårdvaran endast en alfanumerisk display och det är därför nödvändigt att efter avslutad mätning ansluta mätutrustningen till en PC eller skrivare för att ta del av mätresultatet. Vår uppgift har varit att ta fram en applikation till en mobiltelefon som gör det möjligt att styra hårdvaran via Bluetooth, men även att implementera de funktioner som tidigare endast fanns tillgängliga från en PC. Exempel på nya funktioner är grafisk presentation av mätdata och möjlighet att definiera nya mätprogram. Resultatet är en handenhet som styr hårdvaran trådlöst och eliminerar behovet av en PC.
Nyckelord: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Utgivningsdatum: 2012
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/168256
Samling:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!