Automatiserat Ljudtest Utveckling av mjukvara för test av TBR10 standard på DECT-telefoner vid Ascom, Göteborg

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/168258
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Automatiserat Ljudtest Utveckling av mjukvara för test av TBR10 standard på DECT-telefoner vid Ascom, Göteborg
Authors: Ahlin, Viktor
Jansson, Tommy
Abstract: Att utföra ett TBR10 test manuellt på en DECT-telefon genom att använda sig av tillhörande mjukvara till ljudanalysatorn tar både lång tid och kräver omfattande kunskap inom området av den som utför testerna. Denna rapport beskriver utvecklingen av ett lättanvänt datorprogram som kan utföra TBR10 tester på DECT-telefoner. Syftet med programmet är att förenkla processen genom att både minska genomloppstiden och kunskapskravet för användaren. Det kan förverkligas genom att automatisera ljud-analysen genom att utveckla ett program som kommunicerar med mjukvaran som tillhör ljudanalysatorn. Det utvecklade programmet är skrivet i Visual Basic .NET. Resultatet är ett användarvänligt program med vilket man kan utföra ett TBR10 test. Programmet kan enkelt kompletteras med nya mätningar på grund utav sin modulära uppbyggnad.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/168258
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.