DeviceNet i Wireshark Konstruktionen av ett tillägg

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/168260
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: DeviceNet i Wireshark Konstruktionen av ett tillägg
Authors: Gunnarsson, Hans-Jörgen
Ivarsson, Erik
Abstract: Att effektivt analysera trafik på DeviceNet-nät är ett problem för industrin. Vi tror att ett DeviceNet-tillägg konstruerat för Wireshark och ett program för att överföra trafik från CAN-nätverk till Wireshark skulle förbättra analysmöjlighetera av DeviceNet. Specifikt skall programmet överföra trafik från det CAN-baserade DeviceNet-nätverket till ett nätverksinterface på en Windows-dator samtidigt som tillägget skall göra det möjligt för Wireshark att avkoda dessa meddelanden. Under projektets gång utvecklades framgångsrikt både programmet och tillägget. Genom att först koncentrera oss på programmet och när det var färdigt koncentrera oss på tillägget åstadkoms en god arbetsordning. Några problem angående avkodningen av DeviceNet påträffades och tillägget kan vid behov vidareutvecklas. Mjukvaran för att överföra meddelanden kan enkelt anpassas för andra CAN-baserade protokoll.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/168260
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.