DeviceNet i Wireshark Konstruktionen av ett tillägg

Examensarbete på grundnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/168260
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete på grundnivå
Titel: DeviceNet i Wireshark Konstruktionen av ett tillägg
Författare: Gunnarsson, Hans-Jörgen
Ivarsson, Erik
Sammanfattning: Att effektivt analysera trafik på DeviceNet-nät är ett problem för industrin. Vi tror att ett DeviceNet-tillägg konstruerat för Wireshark och ett program för att överföra trafik från CAN-nätverk till Wireshark skulle förbättra analysmöjlighetera av DeviceNet. Specifikt skall programmet överföra trafik från det CAN-baserade DeviceNet-nätverket till ett nätverksinterface på en Windows-dator samtidigt som tillägget skall göra det möjligt för Wireshark att avkoda dessa meddelanden. Under projektets gång utvecklades framgångsrikt både programmet och tillägget. Genom att först koncentrera oss på programmet och när det var färdigt koncentrera oss på tillägget åstadkoms en god arbetsordning. Några problem angående avkodningen av DeviceNet påträffades och tillägget kan vid behov vidareutvecklas. Mjukvaran för att överföra meddelanden kan enkelt anpassas för andra CAN-baserade protokoll.
Nyckelord: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Utgivningsdatum: 2012
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/168260
Samling:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!