Mätning av elektrisk effekt

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/168287
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Mätning av elektrisk effekt
Authors: Ahmed, Rebaz
Asgarivand, Ali
Abstract: Trådlös energiöverföring visar stor potential på marknaden. Möjligheten att driva en elektrisk enhet utan trådmatning av energi är en bekväm lösning för användare av portabla enheter. Fördelen med denna teknik kan ses i många bärbara enheter som t.ex. mobiltelefoner som normalt drivs med batterier. Rapporten beskriver en metod för att mäta elektriska effekten som överförs till en portabel enhet. När primärkretsen matas från elnätet utgås ifrån att man har en stabil spänning och därmed behöver man endast mäta strömmen för att beräkna effekten. Primärströmmen mäts med ett hallelement. På sekundärkretsen behöver man däremot mäta både ström och spänning. Ström och spänning på sekundärkretsen mäts med en annan givare, nämligen ”Attopilot Voltage and Current Sensor”. Slutprodukten utgörs av en fullt fungerande prototyp som kan mäta effekt med ca 5 % felmarginal.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/168287
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.