Mätning av elektrisk effekt

Examensarbete på grundnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/168287
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete på grundnivå
Titel: Mätning av elektrisk effekt
Författare: Ahmed, Rebaz
Asgarivand, Ali
Sammanfattning: Trådlös energiöverföring visar stor potential på marknaden. Möjligheten att driva en elektrisk enhet utan trådmatning av energi är en bekväm lösning för användare av portabla enheter. Fördelen med denna teknik kan ses i många bärbara enheter som t.ex. mobiltelefoner som normalt drivs med batterier. Rapporten beskriver en metod för att mäta elektriska effekten som överförs till en portabel enhet. När primärkretsen matas från elnätet utgås ifrån att man har en stabil spänning och därmed behöver man endast mäta strömmen för att beräkna effekten. Primärströmmen mäts med ett hallelement. På sekundärkretsen behöver man däremot mäta både ström och spänning. Ström och spänning på sekundärkretsen mäts med en annan givare, nämligen ”Attopilot Voltage and Current Sensor”. Slutprodukten utgörs av en fullt fungerande prototyp som kan mäta effekt med ca 5 % felmarginal.
Nyckelord: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Utgivningsdatum: 2012
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/168287
Samling:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!