Kabelimpedans i elektrifierade fordon - mätning och modellering

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/171649
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Kabelimpedans i elektrifierade fordon - mätning och modellering
Authors: HANSSON, PETER
Johansson, Erik
Abstract: Den här rapporten är sammanställd med syftet att undersöka impedansen i HEV-kablar, Hybrid and Electrical Vehicle. Rapporten syftar också till att definiera kablarnas egenskaper med avseende på övertoner, på kablarnas inbördes avstånd och på dess avstånd till chassit. Undersökningar har gjorts för de olika metoderna, med hjälp av nätverksanalysator, oscilloskop och stegpulsgenerator. Mätningarna av kablarna utförs i frekvensområdet 1 kHz - 100 MHz. I rapportens slutdel presenteras schematiska Pimodeller av kablarna, placerade på olika avstånd till chassit. Variationerna i avstånd påverkar inte kablarnas kapacitans mellan ledarna och skärm, däremot något mellan skärm och chassi. Mätningarna av spänningssteget i tidsplanet, verifierade kabelmodellsimuleringarnas likvärdiga resultat avseende resonansfrekvens och karakteristiska impedans.
Keywords: Energi;Grundläggande vetenskaper;Elektroteknik;Hållbar utveckling;Energy;Basic Sciences;Electrical engineering;Sustainable Development
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö
Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/171649
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.