Studie av problem och förslag på lösningar vid frekvensstyrning av motorer

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/171668
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Studie av problem och förslag på lösningar vid frekvensstyrning av motorer
Authors: Molnar, Daniel
Karlsson, Jonas
Abstract: Föreliggande examensarbete behandlar på uppdrag av Sweco, den tekniska bakgrunden och undersöker viktiga parametrar som inverkar vid varvtalsreglering av växelströmsmotorer. Huvudparametrarna är motoreffekten, motorkabelns längd och IT-/TN-jordade nät. Rapporten sammanfattar och beskriver problem som vanligen uppstår samt de olika skyddsåtergärder som används, huvudsakligen filter. Resultatet sammanfattas i en matris som är menad att ge lösningsförslag till ovanstående problem vid flertalet olika driftfall. Matriserna bygger på sammanställningar av information från ABB, Vacon och Siemens. Simulationer som utförts i PSCAD, granskar olika filters inverkan på driftmöjligheterna av ett typfall med en 90kW motor och det vid olika kabellängder. Rapporten behandlar endast system där motorn matas med 400V trefas växelström. Arbetet har resulterat i en användarvänlig matris vilken ger vägledning och lösningsförslag för flera vanliga problem. Simuleringarna verifierar och fördjupar förståelsen av de tekniska skillnader ett system utsätts för då olika filter används.
Keywords: Elektroteknik;Electrical engineering
Issue Date: 2010
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö
Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/171668
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.