NOx adsorption on silver clusters -A density functional theory study

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/172918
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: NOx adsorption on silver clusters -A density functional theory study
Författare: Gavrin, Andreas
Nyckelord: Kemisk fysik;Energi;Grundläggande vetenskaper;Hållbar utveckling;Katalys;Materialvetenskap;Nanovetenskap och nanoteknik;Produktion;Chemical physics;Energy;Basic Sciences;Sustainable Development;Catalysis;Materials Science;Nanoscience & Nanotechnology;Production
Utgivningsdatum: 2006
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi- och bioteknik
Chalmers University of Technology / Department of Chemical and Biological Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/172918
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!