Investigation of sulpur tolerance in NOx storage catalysts

Examensarbete för kandidatexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/172919
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Titel: Investigation of sulpur tolerance in NOx storage catalysts
Författare: Tönnies, Inga
Nyckelord: Energi;Katalys;Hållbar utveckling;Materialvetenskap;Nanovetenskap och nanoteknik;Transport;Energy;Catalysis;Sustainable Development;Materials Science;Nanoscience & Nanotechnology;Transport
Utgivningsdatum: 2006
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi- och bioteknik
Chalmers University of Technology / Department of Chemical and Biological Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/172919
Samling:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!